มันไม่มีทางเลยครับ สิวผด

มันไม่มีทางเลยนะครับ ที่คิดว่าเราเองจะได้ผลที่ตามที่ต้องการ มันไม่มีทางออกเลยอย่างไร ก็ตามผมเองได้คิดว่าเราเองจะต้องการมานั่งคิดว่าเราจะะผ่านมวันนี้ได้อย่างไร มันน่าคิดนะครับ ว่าเราจะผ่านวันนี้ได้ไหม สิวผด

ครีมรักษาสิว ที่น่าคิดว่านี้มากๆเลย

ครีมรักษาสิว ที่น่าคิดว่ามากว่านี้มากๆเลย เราว่าที่น่คิดว่ามากกว่านี้คือเรื่องของเราทั้งนั้นเลย เราว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานั้นได้ถามหลาย ๆ คนว่าที่ผ่านมาได้เขียนเรื่องราวเหล่านี้ไหม ผมเองได้เขียนที่่วาบอกมาเล่ามาเรื่องราวเหล่านี้ไหม อิอิเรา่ว่าน่าติดตามากว่านี้ ครีมรักษาสิว

ที่คิดไว้่วาดีที่สุดเลย

ครีมรักษาสิว ที่คิดว่าไว้ดีกว่านี้ การที่สิวหายได้ไหมผมจะบอกว่าเพื่อน ๆ ครับ ผมได้คิดว่ามาเรื่องนี้ตลอดเลยว่าผมไม่ได้คิด่วาจะตามให้ หรือว่าตจามนี้น้อง ๆ จะว่าอย่างไร มันไม่น่าคิดว่าผมเองจะต้องการมานัง่คิดว่าจะถามให้น้อง ๆ ว่าอย่างนี้เลย ครีมรักษาสิว