แบบนี้ก็ต้องการนะ สิวอุดตัน

แบบนี้ก็ต้องการนะ แบบว่าคือว่า เราไม่รคู้่วาเราจะรักษาสิวแบบไหน ก็เลยได้ ไปหาซื้อหนังสือมาอ่านเพือให้ตัวเองได้คิดว่า และได้ช่างข้อมูล เพื่อบอกว่าสิวจะหายได้อย่างแน่นอน นั่นหละครับ ที่ว่าผมก็ว่าตามที่ว่าหละครับ ทางนี้ก็ต้องการอ่านได้เลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>