เราไม่คิดว่า เราจะมาวันนี้ได้ เพราะว่า รักษาสิวผด

เราจะต้องการบอกหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับตัวเรา ไม่คิดว่า เราจะต้องการแบบนี้ หรือว่าเขาเอง จะต้องการแบบไหน มันทำให้ผมเองได้เขียนบทความต่าง ๆ มาเพื่อให้หลาย ๆ  คนได้อ่าน หลาย ๆคนก็ต้องการอ่านแบบว่า ทำให้ได้ ดีที่สุดเท่านี้เอง รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>