เราไม่คิดว่าตัวเองจะต้องการแบบไหน สิวอุดตัน

เราไม่คิดว่าตัวเองจะต้องการแบบไหน หรือว่า แบบไหน ทำให้สิวหายได้ มันก็ต้องมานัง่คิดว่าเราจะต้องการแบบไหน ผมจะต้องการแบบว่าเราว่าเราเองหาทางออกเพื่อให้ได้ คุึณที่ตามที่ต้องการมากกว่านี้ สิต่าง ๆ มันหายได้เลย เราจะต้องการแบบนี้หรือว่าแบบไหนฃ เราคิดว่าตัวเองต้องการนะคัรบ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>