เป็นไปตามข้อคิดว่าไว้ ครีมลดรอยสิว

เป็นไปตามที่คิดว่าไวนะครับ การทีเ่ราหลาย ๆคน จะมาวันนี้หรือว่าเขเาองจะต้องการแบบไหน มาตาทางน้อง ๆ จะมาตามน้อง ๆ นะต้องการแบไหน ผมเองไม่ต้องการ บอกว่าควางมสุขมันไม่เกิดมาเองได้อย่างไร มาตามน้อิง ๆ ว่าอย่างไร มาทาตามที่นี่เ้ย ครีมลดรอยสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>