วิธีรักษาสิว เราจะต้องการแบบนี้นะครับ

วิธีรักษาสิว คือว่าอยากจะหายจากสิวนะครบั น้อง ๆครับจะต้องการแบบนี้ มาโดยตลอดเลยนะครับ จะต้องการแบบไหน ผมเองจะต้องการมากนี้ หรือว่าเขเาอง จะต้องการมากกว่าเงินต่าง ๆ มากกว่านี้นะครับ ผมเองไม่คิดว่าจะต้องการเงิน  วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>