รักษาสิว ที่นี่หละครับ ที่ว่าน้อง ๆ ว่าจะต้องการ

รักษาสิว คือว่าผมไม่ต้องการบอกว่าน้อง ๆ จะต้องการทีสุดเลยนะครับ มันเป็นไปม่ได้อยู่แล้ว กับการบอกว่าแบบนี้ หลาย ๆ คนเขียนบทความต่าง ๆ มัน มไม่มีทางเลยจะบอกว่าสิวหาย หรือว่า สิวไม่หาย มันไม่บอกว่าตัวเองเท่านี้หละคัรบ หรือว่าเท่าไหร่ ที่ว่าน้อง ๆจะต้องการทีสุดเลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>