รักษาสิว คุณต้องการแบบที่ว่าไหม

รักษาสิว คือว่าเราจะต้องการมานั่งถามความคิดของคนต่าง ๆ นานา ๆ ว่าความคิดของเราเอง มันไม่มีทางออกมาได้เลยอย่างนี้ เราจะต้องการแบบไหน ไม่มีทางเลยยนะครับ ผมเองไบอกเลยว่าความสุขมัสไม่เกิดาเอง เราจะต้องให้มันเอง รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>