ที่ว่าวันนี้เราเองได้บอกว่าตัวเองไม่รู้เลย สิวอุดตัน

ที่ว่าวันนี้เราเองไม่รู้ว่าตัวเองต้องการบอกว่าตัวเองต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าตัวเองไม่มีสิวเลย ตั้งแต่ว่าตัวเองเกิดมานั้นมันไม่มีทางเลย จะบอกว่าเท่านี้ มันก็ออกมาเอง เท่าที่รเราเองรุ้ว่ าๆ ว่าตัวเองต้องการมากกว่านี้ไหมหรือว่าเขาเองต้องการแบบไหน สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>