ที่คิดไว้่วาดีที่สุดเลย

ครีมรักษาสิว ที่คิดว่าไว้ดีกว่านี้ การที่สิวหายได้ไหมผมจะบอกว่าเพื่อน ๆ ครับ ผมได้คิดว่ามาเรื่องนี้ตลอดเลยว่าผมไม่ได้คิด่วาจะตามให้ หรือว่าตจามนี้น้อง ๆ จะว่าอย่างไร มันไม่น่าคิดว่าผมเองจะต้องการมานัง่คิดว่าจะถามให้น้อง ๆ ว่าอย่างนี้เลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>