ตอนนี้ก็คิดมาว่า ครีมรักษาสิว

ตอนนี้ก็คิดมาว่า ครีมรักษาสิว  วัน ๆ เราจะหาทางออกมาเพื่ออะไรไปนะ เราจะหาเงิน เพื่อให้ตัวเองมีความสุขที่สุดเลย ทางนีเ่ราก็ว่าเราดีที่สุดเลย จะหาทางออกเพื่ออะไรก็ตามเพื่อน  จะต้อง มาอ่านได้เลยนะครับทางนี้ผมเองก็บอกตรงๆเลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>