ครีมรักษาสิว ที่คิดว่าดีกว่านี้นะครับ

ครีมรักษาสิว ที่ว่าเราเอง มานังคิดว่า ที่ว่าผ่านมานี้จะต้องการมาแบไหน ไม่มีทางเลย จะบอกว่าความคิดว่าของเราเอง ไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย อย่างนี้ น้อง ๆ จะต้องการมาแบบไหน ครับ เราจะต้องการมาแบบไหน ที่น้อง ๆ จะต้องการที่สุดเลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>