ขอบคุณนํ้าตา ที่ผ่านมา

ผมอยากจะขอบคุณเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองทีไดเที่ว่าที่สุด รเาจะต้องการแบบไหน เราว่าการที่คน ๆ เราเองได้เรียรเีียนรู้ว่าจะต้องการแบบไหน เราว่าการที่คนเรานั้นเองจะต้องการให้คนเราเองนั้นได้บอกหลาย ๆ คนว่าจะต้องการแบบไหนparis white & acne pantip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>