การแจกหลาย ๆ คนจะต้องการแบบไหน วิธีรักษาสิว

การแจกที่หลาย ๆคน อยากจะได้ มันไม่ออกมาเองอย่างนี้จะต้องการแบไหน ผมเองเป้นสิวมานานมากๆเลย จะหายได้เลยใน 1 วันไม่มมีทางเป็นไปได้เลย จะหายได้ไหม เราจะมาแบบนี้ได่้ไหม มันไม่มีทางเลย นะครับ ผมเองจะบอกว่าความรู้สึก ว่า มันไม่อยากจะออกเลย วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>